شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان بهاباد تشکیل شد

شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان بهاباد تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ اولین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان بهاباد به ریاست حجت الاسلام شاهدی رئیس دادگاه عمومی شهرستان و با حضور فرماندار و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل شد.

فرماندار بهاباد با اشاره به تصرف و تعرض به اراضی دولتی و ملی توسط زمین خواران و با تأکید بر ضرورت حفظ اراضی ملی گفت باید با همکاری خوب دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی افراد زمین خوار در شهرستان شناسایی و با آنها برخورد شود.

"عباس اقبال" با اشاره به وظایف ادارات در خصوص حفظ و حراست از اراضی ملی اظهار داشت: هر اداره ای وظیفه اش مشخص است و به هیچ وجه نباید مسائل را به دوش یکدیگر بیندازند.

در ادامه جلسه سایر اعضا به بررسی و تبادل نظر در مورد اراضی ملی و تعرض های صورت گرفته به اراضی دولتی شهرستان پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.