شهروندانی که گاز منزل آنها قطع شده با امداد گاز بهاباد تماس بگیرند

شهروندانی که گاز منزل آنها قطع شده با امداد گاز بهاباد تماس بگیرندبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ به اطلاع می رساند باتوجه به برگزاری مانور زلزله در شهر بهاباد، روز چهارشنبه 23 آبان 97 گاز برخی از مشترکین قطع گردید که بعلت اینکه برخی از آنها در منزل حضور نداشتند امکان وصل مجدد گاز آنها وجود نداشت.

مشترکین می تواند جهت وصل گاز منزل خود با شماره تلفن 194 امداد گاز بهاباد تماس حاصل نمایند.

گفتنی است جهت رعایت اصول ایمنی، شیرهای مصرفی گاز داخلی منازل باید بسته باشد تا گاز مشترکین وصل مجدد شود.