شهرستان بهاباد پیشرو در نهضت ایجاد کتابخانه

شهرستان بهاباد پیشرو در نهضت ایجاد کتابخانهشهرستان بهاباد با داشتن  سه کتابخانه عمومی در شهر بهاباد و یک کتابخانه عمومی روستایی در بخش آسفیچ و 2500 عضو فعال وداشتن 41000 کتاب توانسته در سطح استان وکشور رتبه برتر کسب کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان درسفر به بهاباد گفت: شهرستان بهاباد از نظر زیر بنای کتابخانه و عضویت رتبه اول استان را داراست و سال گذشته افزایش نمره قابل قبولی داشته که در این زمینه کتابخانه های بهاباد 20 نمره افزایش داشتند و نمره خودرا از 60 به 80 ارتقاء داده اند.

خانم دوست فاطمی ها  گفت:  باعث افتخاراست که دراین شهرستان هم کتابدارانش و هم مردم و مسئولانش فرهنگ دوست هستند و با مراجعه به کتابخانه ها از امکانات موجود بهره مند می شوند.

  در استان یزد 108 کتابخانه عمومی شهری و روستایی وجود دارد.