شهدای گمنام - تشییع - بهاباد

شهدای گمنام - تشییع - بهاباد


شهدای گمنام - تشییع - بهاباد

 

مراسم تشييع پیکر مطهر شهداي گمنام

 

 

 

 

 

 

صفحه بعد >>  مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام - 2