ششمین جلسه شورای فرهنگی آسفیچ برگزار شد.

ششمین جلسه شورای فرهنگی آسفیچ برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ ششمین جلسه شورای فرهنگی آسفیچ با حضور  بخشدار آسفیچ و سایر اعضا در محل مسجد جامع آسفیچ برگزار شد.

آسیب شناسی فرهنگی و الویت بندی در این زمینه، استفاده از ظرفیت های روستا جهت عملی کردن اهداف شورا ، انجام هماهنگی لازم ایاب و ذهاب جهت شرکت در نماز جمعه، برگزاری جلسه ای با حضور والدین دانش آموزان جهت برگزاری کلاس قرآن در روستا از جمله تصمیماتی بود که در این جلسه اتخاذ گردید.