شرکت سرپرست مرکزی در مراسم عزاداری سالار شهیدان در روستای عظم آباد

شرکت سرپرست مرکزی در مراسم عزاداری سالار شهیدان در روستای عظم آباد


شرکت سرپرست مرکزی در مراسم عزاداری سالار شهیدان در روستای عظم آباد