شرکت بانوان بهابادی در نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی استان یزد

شرکت بانوان بهابادی در نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی استان یزداین جشنواره توسط هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان و با همکاری دفتر امور روستایی وشوراهای استان یزد و بخشداری خرانق اردکان با هدف معرفی غذاها سنتی و بازی های محلی استان در کاروان سرای شاه عباسی بخش خرانق اردکان برگزار گردید.

این جشنواره با شرکت بانوان شهرهای بهاباد، یزد، هرات، عقدا، مروست، ابرکوه، زارچ، عقدا برگزار شد تیم های هرات، مروست و یزد مقام های اول تا سوم را کسب کردند و به همه شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.