شروع طرح بازرسی ستاد صیانت شهرستان بهاباد

شروع طرح بازرسی ستاد صیانت شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ بازدید بازرسان ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان بهاباد از ادارات و نهادهای شهرستان شروع شد.

این بازرسی براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی کشور مبنی بر بازرسی و ارزیابی عملکرد ادارات و نهادها در دو حوزه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و همچنین صیانت از حقوق شهروندان انجام می گیرد.

در اولین روز اجرای این طرح از اداره صنعت، معدن و تجارت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازرسی به عمل آمد.

گفتنی است این بازرسی ها براساس برنامه زمانبندی شده طی مدت 20 روز از کلیه ادارات شهرستان انجام خواهد شد.