شبکه های دیجیتال صدا و سیما در بخش آسفیچ قابل دریافت شد

شبکه های دیجیتال صدا و سیما در بخش آسفیچ قابل دریافت شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد، با عنایت به پیگیری های  صورت گرفته هم اکنون اهالی بخش آسفیچ از نعمت پخش شبکه های دیجیتال در این بخش برخوردار می باشند.

اهالی بخش آسفیچ می توانند با تهیه و نصب دستگاه گیرنده دیجیتال، برنامه های شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون را با کیفیت مطلوب و به صورت دیجیتال دریافت کنند.

با راه اندازی سامانه تلویزیون دیجیتال، یکی از مطالبات و خواسته های مردم این منطقه برآورده شد.