سرپرست بخشداری مرکزی بهاباد از روستاهای کریم آباد و دهنودشت بازدید نمود

سرپرست بخشداری مرکزی بهاباد از روستاهای کریم آباد و دهنودشت بازدید نمودبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ سرپرست بخشداری مرکزی بهاباد فعالیت میدانی خود را با بازدید از روستاهای کریم آباد و دهنودشت در روز سه شنبه 23 آبان 97 آغاز نمود.

"حسین زینلی" ضمن بازدید، در جلساتی با دهیار و اعضای شورای اسلامی این روستاها از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

گفتنی است بازدید از تمامی روستاهای بخش مرکزی در دستور کار اولیه سرپرست این بخشداری قرار دارد.

همچنین توسعه زیرساخت ها و تغییر اساسی در سیمای روستاهای بخش مرکزی از برنامه هایی است که مد نظر وی می باشد.