سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان از کتابخانه آسفیچ بازدید نمود

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان از کتابخانه آسفیچ بازدید نمودبه گزارش رابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ سرپرست بخشداری آسفیچ به همراه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان از کتابخانه روستای آسفیچ بازدید نمودند.

زینلی سرپرست بخشداری آسفیچ در این بازدید گفت: با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه ها تمام سعی و تلاشمان را برای موفقیت این نهاد خواهیم کرد.

همچنین در این راستا سرپرست بخشداری آسفیچ به همراه علی ملاعباسی سرپرست اداره کل کتابخانه های استان جلسه ای در محل بخشداری تشکیل دادند.