ستاد انتخابات شهرستان بهاباد تشکیل شد

ستاد انتخابات شهرستان بهاباد تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ طی احکام جداگانه ای از سوی فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد، اعضای ستاد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان منصوب گردیدند.

بر اساس احکام صادره از سوی عباس اقبال فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد، محمد هوشمند به عنوان مسئول ستاد و مسئول کمیته امنیتی و استعلامات، حسین زینلی دبیر ستاد، علیرضا کاظمی مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی، محمدحسن نظری مسئول کمیته فناوری اطلاعات، محمدرضا اسماعیل زاده مسئول کمیته اطلاع رسانی، منصوره دهقانزاده مسئول کمیته  آموزش و علی اصغر خواجه به عنوان مسئول ثبت نام شهر معرفی شدند.

گفتنی است اخذ آراء دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بصورت همزمان در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ انجام خواهد شد.