ساعت 24 امشب پایان مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی است

ساعت 24 امشب پایان مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد با بیان اینکه ساعت 24 امشب مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی به پایان می رسد گفت: باستناد ماده 61 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی حداکثر زمان تبلیغات تا ساعت 24 امروز27 اردیبهشت(24 ساعت قبل از روز اخذ رأی) می باشد.

عباس اقبال افزود: به استناد ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری، زمان پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 24 ساعت قبل از زمان آغاز فرآیند رأی گیری، یعنی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 28 اردیبهشت می باشد.

وی تأکید کرد: پس از این ساعت هرگونه فعالیت تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آن ها در فضای حقیقی و مجازی ممنوع است و درب ستادهای تبلیغاتی هم باید بسته باشد.

اقبال همچنین از نامزدها، مسئولان ستادهای و حامیان آنها خواست تا ساعت 22 پنجشنبه 28 اردیبهشت نسبت به جمع آوری بنرها و پوسترهایی که اطراف شعب اخذ رأی نصب نموده اند اقدام نموده در غیر این صورت عوامل مربوطه رأسا نسبت به جمع آوری و امحاء آن اقدام خواهند نمود. 

اقبال با اشاره به شور و نشاط سیاسی ایجاد شده در پی تبلیغات ستاد نامزدهای انتخابات گفت: طبق قانون انتخابات در صورت عدم توجه نامزدها به رعایت قانون، تخلفات آنها از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این ممنوعیت تبلیغات، روز اخذ رأی (جمعه 29 اردیبهشت) را نیز شامل می شود و در آن روز نیز هرگونه تبلیغات چه در سطح شهر و چه در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می شود.