زن به عنوان یک انسان تأثیرگذار در تعالی مرد نقش مؤثری دارد

زن به عنوان یک انسان تأثیرگذار در تعالی مرد نقش مؤثری داردبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ اولین جلسه شورای مشورتی بانوان شهرستان بهاباد به ریاست فرماندار و با حضور جمعی از رابطین بانوان ادارات شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد.

 

فرماندار بهاباد در این جلسه گفت: با ظهور دین اسلام و رحمت و مهربانی بی بدیل پیامبر(ص) ارزش و اهمیت زن در چشم جهانیان متحول گردید؛ چون اسلام زن و مرد را مکمل یکدیگر می داند.

"عباس اقبال" با بیان اینکه زن به عنوان یک انسان تأثیرگذار در خانواده و تعالی مرد نقش مؤثری دارد گفت: وقتی زنان توانمندی داشته باشیم، خانواده و جامعه توانمندی خواهیم داشت.

وی به نقش اساسی بانوان در توسعه و پیشرفت کشور اشاره نمود و با تأکید بر مشارکت فعال بانوان در اجتماع گفت: با همدلی و همفکری می توان چالش های حوزه بانوان و خانواده را برطرف نمود.

اقبال همچنین در بخش دیگر سخنان خود شمه ای از اقدامات و کارهای انجام شده در شهرستان را بیان نمود.

در ادامه بانوان به بیان دیدگاه و چالش های حوزه زنان و خانواده پرداختند و تصمیمات لازم در خصوص مسائل مطرح شده اتخاذ گردید.

 

کمک به تکمیل پارک بانوان توسط فرمانداری و همچنین دعوت از مشاوران مجرب خانواده به صورت ماهیانه توسط کمیته امداد و همکاری فرمانداری از مصوبات این جلسه بود.

 

در پایان با انجام رأی گیری توسط بانوان حاضر در جلسه، خانم ها: محمدی، دهقان، محمدی نیا، خانی زاده و حیدری به عنوان پنج نفر از اعضاء اصلی شورای مشورتی بانوان شهرستان بهاباد انتخاب شدند.