زنگ "مهر و مقاومت" در مدارس بخش مرکزی بهاباد نواخته شد

زنگ "مهر و مقاومت" در مدارس بخش مرکزی بهاباد نواخته شدبا توجه به تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس زنگ " مهر و مقاومت"  صبح امروز  با حضور امام جمعه بهاباد، سرپرست بخشداری مرکزی و جمعی از مدیران و معلمان در آموزشگاه  شهید مفتح و دبیرستان فاطمه النساء احمدآباد به صدا درآمد.