زمین لرزه ای به بزرگی 4.8 ریشتر بهاباد را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی 4.8 ریشتر بهاباد را لرزاندبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ تعداد زلزله های شهرستان بهاباد به شکل قابل توجهی افزایش یافته و امروز زلزله 9 بار شهرستان بهاباد لرزاند که بزرگترین آنها 4.8 ریشتر و دیگری 3.4 ریشتر بود.

در ساعت  19:18 دقیقه امشب، زلزله ای به بزرگی 4.8 در مقیاس ریشتر، شهرستان بهاباد را لرزاند و بزرگترین زمین لرزه است که در روزهای اخیر این شهرستان می لرزاند.

تقریباً 80 دقیقه بعد از این زلزله در ساعت 21:02 دقیقه زلزله 3.4 ریشتری به وقوع پیوست.

خوشبختانه این زلزله ها خسارتی جانی نداشته است.

زلزله های دیگر امروز شهرستان بهاباد به ترتیب وقوع به شرح ذیل می باشد:

 

 

زمان وقوع

عمق
(کیلومتر(

طول جغرافيايي
)درجه – شرقی)

عرض جغرافيايي
)درجه – شمالی)

بزرگی

(ریشتر)

۲۲:۱۸:۴۷

۱۶

۵۶.۰۶۲

۳۲.۰۰۱

۱.۷

۲۱:۲۳:۵۵

۱۶

۵۶.۱۱۳

۳۱.۹۴۶

۲.۰

۲۱:۰۲:۰۵

۱۰

۵۶.۱۲۷

۳۲.۰۱۲

۳.۴

۲۰:۵۵:۱۶

۱۸

۵۶.۰۹۶

۳۱.۹۶۲

۲.۳

۲۰:۳۵:۲۹

۱۶

۵۶.۱۰۸

۳۱.۹۶۸

۲.۶

۱۹:۵۲:۳۴

۱۸

۵۶.۱۰۰

۳۲.۰۱۱

۲.۲

۱۹:۱۸:۱۸

۱۰

۵۶.۱۱۹

۳۱.۹۹۳

۴.۸

 ۱۶:۵۶:۵۹

۱۴

۵۵.۷۰۸

۳۱.۹۴۰

۲.۴

۱۲:۱۷:۵۳

۱۰

۵۵.۶۷۸

۳۱.۹۹۷

۲.۳