رئیس جدید شورای اسلامی بخش مرکزی بهاباد انتخاب شد

رئیس جدید شورای اسلامی بخش مرکزی بهاباد انتخاب شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ باتوجه به خروج رئیس شورای اسلامی شهرستان، به منظور تعیین رئیس جدید شورای اسلامی بخش و نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی بخش مرکزی برگزار شد.

در انتخاباتی که با حضور معاون فرماندار بهاباد و بخشدار مرکزی انجام شد "احمد اسماعیلی" عضو شورای اسلامی دهنوملااسماعیل به عنوان رئیس شورای اسلامی بخش انتخاب و خانم "زهرا محمدی" به عنوان یکی دیگر از نمایندگان شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان انتخاب شد. همچنین آقای "محمد قاسمی" به عنوان عضو اصلی شورای اسلامی بخش مرکزی بهاباد معرفی شد.

لازم به ذکر است در این جلسه از زحمات و تلاش های آقای "علی اصغر خوش خوش آبادی" که  ریاست شوراهای اسلامی شهرستان، بخش مرکزی و روستای احمدآباد را عهده دار بود تقدیر و تشکر شد.