روند معرفی نامه فرمانداری بهاباد به بانک قرض الحسنه مهر ایران برای دریافت تسهیلات تغییر خواهد یافت

روند معرفی نامه فرمانداری بهاباد به بانک قرض الحسنه مهر ایران برای دریافت تسهیلات تغییر خواهد یافتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد در دیدار نعمتی مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان یزد و صالحی مدیر شعبه این بانک در بهاباد، به مقوله بانكداری اسلامی اشاره نمود و گفت: بانک های قرض الحسنه نشأت گرفته از فرهنگ دینی و اسلامی است.
 
"محمد مهدی خانی زاده" با بیان اینکه از هر بانکی که در شهرستان راه اندازی شود حمایت می کنیم، به تسهیلات ارزان قیمت که توسط این بانک قرض الحسنه پرداخت می شود اشاره نمود و گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی نمی توان با تسهیلات نرخ سود بالا اشتغال و تولید ایجاد نمود. 
 
خانی زاده در بخش دیگر سخنان خود با توجه به معرفی نامه پرداخت وام به این بانک توسط فرمانداری، از حذف این روند خبر داد و گفت: متأسفانه بیشتر مراجعه مردم به فرمانداری برای دریافت وام است.
 
وی تصریح کرد: برای کم نمودن تصدی گری فرمانداری در معرفی این تسهیلات باید تدابیری اتخاذ گردد تا از مشارکت مردم به ویژه ظرفیت پایگاه های مساجد و سمن ها استفاده نمود.
 
اعلام حمایت فرماندار جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، ارائه پیشنهاداتی برای تغییر در روش معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات با محوریت پایگاه های مساجد، مطالبات معوق تسهیلات پرداخت شده و همچنین نحوه معرفی پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال در شهرستان از مواردی بود که در این جلسه مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.