رزمایش الی بیت المقدس در شهرستان بهاباد برگزار شد

رزمایش الی بیت المقدس در شهرستان بهاباد برگزار شدهمزمان با سراسر استان رزمایش الی بیت‌المقدس با مانور دو روزه گردان‌های واکنش سریع بیت‌المقدس عاشورا و الزهرا شهرستان از حوزه شهید شوشتری آسفیچ و شهید محلاتی بهاباد  در روزهای 5و6 اسفند ماه سالجاری در شهرستان بهاباد برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهاباد گفت: سپاه در راستای فرمایشات امام‌المسلمین حضرت امام خامنه‌ای که فرموده‌اند "برگزاری این گونه رزمایش‌ها موجب تحرک، نشاط و آمادگی بیش از پیش نیروها و یگان‌های مختلف می‌شود و سپاه و ارتش باید برگزاری چنین رزمایش‌هایی را در برنامه کاری خود داشته باشند" اقدام به برگزاری سلسله رزمایش‌های الی بیت‌المقدس نموده است و این رزمایش نیز در شهرستان بهاباد با مانورگردان‌های واکنش سریع بیت‌المقدس عاشورا و الزهرا در منطقه رزمایشی قدس بهاباد برگزار می‌شود.

مرحله اول این رزمایش این رزمایش با استعداد دوگردان بیت المقدس و با هدف دفاع از کوی وبرزن و مقابله با نا آرامی ها و اغتششات در سطح شهرستان بهاباد برگزارگردید.

در این رزمایش در مرحله اول در سه موقعیت به اجرای عملیات و مقالبله با دشمن پرداختند و توان اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و به دفاع از کوی و برزن انجامید که با دخالت نیروهای واکنشش سریع بیت المقدس این درگیری ها خاتمه یافت.