راهپیمایی یوم الله 13 آبان در بهاباد به روایت تصویر

راهپیمایی یوم الله 13 آبان در بهاباد به روایت تصویر