راهپیمایی روز جهانی قدس در بهاباد به روایت تصویر(2)

راهپیمایی روز جهانی قدس در بهاباد به روایت تصویر(2)