راهپیمایی روز جهانی قدس در بهاباد به روایت تصویر(1)

راهپیمایی روز جهانی قدس در بهاباد به روایت تصویر(1)