دیدار معاون سازمان تعاون روستایی استان با فرماندار بهاباد

دیدار معاون سازمان تعاون روستایی استان با فرماندار بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ معاون سازمان تعاون روستایی استان به همراه رییس تعاون روستایی بافق و رئیس شرکت نفت بافق با فرماندار بهاباد دیدار نمودند.

در این دیدار پیرامون استقرار نمایندگی تعاون روستایی در بهاباد و تأمین نیروی مورد نیازآن، ایجاد پمپ بنزین در بهاباد و بخش آسفیچ و میدان میوه و تره بار در بهاباد توسط تعاون روستایی استان، بحث و تبادل نظر شد.