دیدار مدیرکل هواشناسی استان یزد با فرماندار بهاباد

دیدار مدیرکل هواشناسی استان یزد با فرماندار بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مدیرکل هواشناسی استان یزد با فرماندار بهاباد روز ششم فروردین98 با فرماندار بهاباد دیدار نمود.

فرماندار بهاباد در این دیدار با تأکید بر لزوم فراهم نمودن زیرساخت های اطلاع رسانی سریع، خواستار ارتقاء ایستگاه هواشناسی این شهرستان شد و گفت: پیشگیری و کاهش خسارت های ناشی از پدیده های جوی نیازمند اطلاعات سریع و دقیق است.

"محمدمهدی خانی زاده" با توجه به دارا بودن شرایط آب و هوایی متفاوت در مناطق مختلف شهرستان بر راه اندازی ایستگاه هواشناسی در دهستان جلگه تأکید نمود.

"رضا برهانی" مدیرکل هواشناسی استان یزد: شهرستان بهاباد دارای چهار ایستگاه هواشناسی است که ایستگاه شهر بهاباد به صورت خودکار اطلاعات را ارسال می کند.

در نظر داریم تمام ایستگاه های هواشناسی را از حالت سنتی خارج و به خودکار تبدیل نمایم که با این اقدام اطلاعات هر 10 دقیقه یک بار به مرکز هواشناسی ارسال می شود.

بررسی و مکان یابی برای راه اندازی یک ایستگاه هواشناسی در دهستان جلگه و تجهیز ایستگاه های هواشناسی به سیستم خودکار با همکاری فرمانداری از تصمیماتی بود که در این دیدار صورت گرفت.