دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با فرماندار بهاباد

دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با فرماندار بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛  در دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با فرماندار بهاباد که صبح امروز صورت گرفت نیازها و مشکلات تعزیرات حکومتی شهرستان از جمله ساختمان، ارتقای تعزیرات حکومتی بهاباد، کمبود نیروی انسانی، استقرار قاضی تعزیرات حکومتی و تأمین خودرو بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

سیدغریب بیژن نیا  از بکارگیری قاضی مشترک برای بهاباد و بافق خبر داد و گفت: این قاضی در بافق مستقر می شود و هفته ای دو روز در بهاباد حضور خواهد یافت تا به تخلفات رسیدگی نماید.