دیدار مدیرکل تأمین اجتماعی استان با فرماندار بهاباد

دیدار مدیرکل تأمین اجتماعی استان با فرماندار بهابادصبح امروز "محمد صابری" مدیر کل تامین اجتماعی استان یزد و هیئت همراه، با "خانی زاده" فرماندار بهاباد دیدار و مسائل حوزه تأمین اجتماعی از جمله وضعیت بیمه کارخانه ها و شرکت ها، طرح چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و همچنین معوقات پرداخت نشده توسط برخی پیمانکاران و کارفرمایان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.