دیدار مدير سازمان تعاون روستایی استان با فرماندار بهاباد

دیدار مدير سازمان تعاون روستایی استان با فرماندار بهاباددر دیدار مدير سازمان تعاون روستایی استان با فرماندار بهاباد که صبح امروز صورت گرفت در خصوص ساماندهی وضعيت تشكل های روستايی و كشاورزی و ايجاد تعاونی های تخصصی پسته كاران و زعفران كاران در شهرستان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.