دیدار سرپرست بخشداری مرکزی از "ولی زاده" خیر روستای کریم آباد

دیدار سرپرست بخشداری مرکزی از "ولی زاده" خیر روستای کریم آباد


دیدار سرپرست بخشداری مرکزی از "ولی زاده" خیر روستای کریم آباد

سرپرست بخشداری مرکزی و اعضای شورای اسلامی روستای کریم آباد با "ولی زاده" خیر روستا دیدار کردند.

در این دیدار صمیمانه محمد هوشمند سرپرست بخشداری مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده "ولی زاده" که منزل فرزندش مرحومش را در اختیار مؤسسه قرآنی بیت الاخزان قرار داده است برای خانواده آن مرحوم طلب صبر از خداوند متعال نمود.