دیدار بخشدار مرکزی بهاباد با مدیرکل ورزش و جوانان استان

دیدار بخشدار مرکزی بهاباد با مدیرکل ورزش و جوانان استانبخشدار مرکزی بهاباد با مدیرکل ورزش و جوانان استان دیدار نمود.

کمک جهت تأمین لوازم ورزشی مورد نیاز روستاها و همکاری جهت تجهیز زمین ورزشی روستاها از جمله تصمیماتی بود که در این جسله اتخاذ گردید. این دیدار دیروز صورت گرفت.