دیدار بخشدار مرکزی بهاباد با مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری

دیدار بخشدار مرکزی بهاباد با مدیرکل دفتر امور روستایی استانداریمدیرکل دفتر امور روستایی استانداری در دیداری که بخشدار مرکزی بهاباد با وی داشت جهت تهیه نقشه های زمین فوتبال ساحلی اعلام آمادگی نمود و گفت در هر روستا باید یک زمین فوتبال ساحلی ایجاد نمود. وی در خصوص تهیه ماشین آلات مورد نیاز شرکت تعاونی دهیاری ها و آسفالت معابر روستاها قول همکاری داد. این دیدار دیروز صورت گرفت.