دیدار بخشدار آسفیچ از معلولین بخش آسفیچ

دیدار بخشدار آسفیچ از معلولین بخش آسفیچبه مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولین، بخشدار آسفیچ و كارشناس امور اجتماعی بخشداری با تعدادی از معلولین بخش دیدار نمودند.

در این بازدید "علیرضا تیموری" ضمن بررسی مسائل و مشكلات این عزیزان گفت: معلولیت یك امتحان الهی برای معلول وسایر افراد جامعه می باشد كه باید با كمك هم از این امتحان الهی سربلند بیرون بیاییم.