دیدار اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه شهید مدرس با سرپرست بخشدر مرکزی

دیدار اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه شهید مدرس با سرپرست بخشدر مرکزی


دیدار اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه شهید مدرس با سرپرست بخشدر مرکزی

به مناسبت 9 دی اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه شهید مدرس با سرپرست بخشدر مرکزی دیدار کردند. در این دیدار که با حضور مدیر و مربی پرورشی و شورای دانش آموزی مدرسه برگزار شد سرپرست بخشداری مرکزی ضمن گرامیداشت 9 دی دیدگاه های خود را بیان نمود و هریک از دانش آموزان نظرات و درخواست های خود را ارائه نمودند.