ديدار مردمي سرپرست بخشداري مركزي با اهالي روستاي بنستان

ديدار مردمي سرپرست بخشداري مركزي با اهالي روستاي بنستان


ديدار مردمي سرپرست بخشداري مركزي با اهالي روستاي بنستان

در مراسمي با حضور سرپرست بخشداري مركزي، كارشناسان مربوطه و همچنين معتمدين روستا كه در مسجد روستاي بنستان برگزار گرديد، مسائل و مشكلات روستا در حوزه هاي مختلف از جمله مشكل نبود نانوائي وآرد خام، مسائل ورزشي و طرح هادي روستا مورد  بررسي قرار گرفت. همچنين برنامه هاي آينده بخشداري مركزي نيز در خصوص مسائل پيش روي روستا  بيان  گرديد.