ديدار مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري با خانواده چند شهيد دفاع مقدس

ديدار مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري با خانواده چند شهيد دفاع مقدسبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد به نقل از روابط عمومي استانداري يزد؛ "فخرالسادات خامسي هامانه" روز يكشنبه 24 فروردين ماه با چند خانواده شهيد هشت سال دفاع مقدس ديدار كرد.
شهيد داوود عسكري پور كه در عمليات كربلاي 8 در سال 67 در محل شلمچه در سن 34 سالگي به شهادت رسيد، شهيد غلامرضا عظيمي اناري كه در عمليات بيت المقدس در سال 61 در محل خرمشهر در سن 17 سالگي به شهادت رسيد و شهيدان محمد مهدي و علي اصغر جليلي كه به ترتيب در سال هاي 65 و 62 در عمليات كربلاي 5 و جفير و در محل شلمچه و جفير، در سن 19 و 13 سالگي به درجه رفيع شهادت نائل شدند از جمله شهداي والامقامي بودند كه خامسي با خانوده هاي معزز آنان ديدار كرد.