دومین جلسه کمیته فنی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بهاباد برگزار شد

دومین جلسه کمیته فنی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ دومین جلسه کمیته فنی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بهاباد صبح امروز به منظور بررسی طرح های اشتغال پایدار روستایی و اشتغال فراگیر به ریاست فرماندار و با حضور بخشدار مرکزی، سرپرست بخشداری آسفیچ و اعضای این کمیته در محل فرمانداری برگزار شد.

 

فرماندار بهاباد در این جلسه با بیان اینکه در تصویب طرح ها توجیه اقتصادی و نیاز بازار مصرف مد نظر قرار گیرد گفت: دستگاه ها طرح های مربوط به حوزه کاری خود را اولویت بندی کنند؛ طرح ها باید کامل باشد و از ارائه طرح های ناقص در این کمیته خودداری شود.

 

"محمد مهدی خانی زاده"  با تأکید بر تسریع در تصویب طرح ها گفت: طرح هایی که بازدهی مناسب دارد به کمیته فنی معرفی شود تا با ایجاد اشتغال واقعی موجب رونق اقتصادی در شهرستان شود.

 

نوری رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گفت: در این جلسه 71 طرح در حوزه کشاورزی، دو طرح دامداری، یک طرح ورزشی و دو طرح اشتغال فراگیر در حوزه صنعت برای بررسی ارائه شده است که صاحبان برخی طرح ها معوقات بانکی دارند.

 

دو طرح بوم گردی در بخش آسفیچ و یک طرح صنعتی در بخش مرکزی از جمله طرح هایی بود که در این جلسه مصوب شد. همچنین برخی طرح ها که مربوط به حوزه کشاورزی بود مقرر شد توسط بخشداران از نظر توجیه‌ اقتصادی بررسی شود. 

 

گفتنی است مبلغ 53.6 میلیارد ریال تسهیلات طرح اشتغال فراگیر و پایدار به شهرستان بهاباد اختصاص یافته است.