دومین جلسه مسئولین کمیته های ستاد انتخابات شهرستان بهاباد برگزار شد

دومین جلسه مسئولین کمیته های ستاد انتخابات شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ دومین جلسه کمیته های ستاد انتخابات شهرستان بهاباد به ریاست فرماندار و با حضور مسئول ستاد انتخابات، دبیر ستاد و مسئولین کمیته های ستاد انتخابات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات مسئولیتی خطیر و مهم است بر جدیت در انجام امور محوله مسئولین کمیته ها تأکید نمود.

عباس اقبال گفت: باید از همه ظرفیت ها و امکانات ادارات شهرستان در این امر استفاده نمود تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستان باشیم.

در ادامه جلسه مسئولین کمیته های ستاد انتخابات گزارشی از اقدامات صورت گرفته کمیته مربوطه ارائه نمودند.