دستاوردهای پروژه منارید در روستاهای شهرستان بهاباد تعمیم خواهد یافت

دستاوردهای پروژه منارید در روستاهای شهرستان بهاباد تعمیم خواهد یافتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ باتوجه به اتمام اجرای پروژه منارید در روستاهای پایلوت شهرستان بهاباد جلسه ای به ریاست فرماندار و با حضور مدیر اجرایی ملی پروژه بین المللی منارید و مدیر استانی این پروژه و جمعی از مسئولین، به منظور ارائه راهکارها و ادامه دستاوردهای این پروژه در شهرستان برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه به خصوصیاتی از سند منارید در شهرستان اشاره نمود و گفت: این سند به صورت جامع و ریشه ای برای شهرستان مطالعه شده است.

"محمدمهدی خانی زاده" باتوجه به نتایج مطلوب حاصل از اجرای پروژه منارید در روستاهای پایلوت شهرستان و اعلام حمایت از ادامه این پروژه گفت: در نظر داریم دستاوردهای پروژه منارید را در روستاهای شهرستان اجرا و تعمیم دهیم.

وی با اظهار اینکه تغییر دید مردم باعث بازگشت آنها به روستاهای شهرستان شده است گفت: امروز ذائقه مردم بهاباد عوض شده است و می خواهند در روستاهای ییلاقی زندگی و آنها را احیا کنند و لذا باید از همین ظرفیت استفاده تا بهترین احیا را داشته باشیم.

خانی زاده همچنین مطالبی در خصوص توانمند سازی جوامع محلی و کمک به اشتغال پایدار در شهرستان بیان نمود.

در ادامه جزی مدیر اجرایی ملی پروژه بین المللی منارید و باقری مدیر استانی پروژه منارید گزارشی از فعالیت پروژه منارید در روستاهای پایلوت شهرستان، دستاوردها و راهکارهای ادامه پروژه را ارئه نمودند.

گفتنی است پروژه بین المللی منارید از سال 2010 تا 2016 میلادی با موضوع تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و با هدف توانمندسازی جوامع، توجه به معیشت مردم و دخالت در برنامه ریزی محلی توسط مردم در کشور و به تبع آن در روستاهای پایلوت شهرستان بهاباد از جمله آسفیچ، ببروئیه، کمکوئیه، بنستان و کریم آباد اجرا شده است.