داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی از هم اکنون برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند

داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی از هم اکنون برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنندبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ باتوجه به اینکه براساس تبصره 3 ماده 26 قانون انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هنگام ثبت نام الزامی است؛ از داوطلبان درخواست می شود در راستای سهولت در فرآیند ثبت نام از هم اکنون جهت اخذ معرفی نامه برای گواهی عدم سوء پیشینه به فرمانداری بهاباد مراجعه نمایند تا در روز ثبت نام با مشکل مواجه نشوند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه:

1ـ عکس 4 × 3 (سه قطعه)

2ـ فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات یک سری)

3ـ فتوکپی کارت ملی

4ـ پاک نامه (یک عدد)

5ـ فیش واریزی به مبلغ 5000 تومان بنام تشخیص هویت در بانک ملی