خود پرداز بانک ملی ایران جنب کمیته امداد امام خمینی(ره) بهاباد راه اندازی شد

خود پرداز بانک ملی ایران جنب کمیته امداد امام خمینی(ره) بهاباد راه اندازی شد


جهت رفاه حال همشهریان به ویژه در محله محمدآباد و شهرک ولیعصر(عج(، خودپرداز بانک ملی ایران جنب کمیته امداد امام خمینی(ره) بهاباد راه اندازی شد .

گفتنی است این خودپرداز با پپیگیری های شورای اسلامی شهر، کمیته امداد، شهرداری و همکاری بانک ملی ایران راه اندازی شد.