خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان بهاباد تشکیل شد

خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان بهاباد تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ اولین نشست خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان بهاباد صبح امروز یکشنبه هشتم اردیبهشت98 با حضور هوشمند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و ابوالقاسمی شهردار بهاباد، خیاطان از دانشگاه علوم پزشکی استان، رضوی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و جمعی از مسئولین برگزار شد.
در این جلسه، انتخاب و تعیین رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت برگزار و "حمید رضا اخوان بهابادی" نماینده خانه مطبوعات و خبرنگار این شهرستان به عنوان رئیس این تشکل انتخاب شد.
مشارکت اقشار مختلف جامعه برای ارتقای شاخص های سلامت از اهداف تشکیل این تشکل است که با همکاری شبکه بهداشت و درمان، گروه های مردم نهاد و رسانه های مجازی و حقیقی راه اندازی شده است.