حماسه حضور پرشور مردم بهاباد در راهپیمایی 22 بهمن به روایت تصویر(2)

حماسه حضور پرشور مردم بهاباد در راهپیمایی 22 بهمن به روایت تصویر(2)