حضور گسترده مردم ولايتمدار بهاباد در پاي صندوق های رأی در اولين ساعات شروع انتخابات

حضور گسترده مردم ولايتمدار بهاباد در پاي صندوق های رأی در اولين ساعات شروع انتخابات


حضور گسترده مردم ولايتمدار بهاباد در پاي صندوق های رأی در اولين ساعات شروع انتخابات