حضور گسترده مردم ولايتمدار بهاباد در پاي صندوق های رأی

حضور گسترده مردم ولايتمدار بهاباد در پاي صندوق های رأی


حضور گسترده مردم ولايتمدار بهاباد در پاي صندوق های رأی