حضور گسترده مردم بهاباد در انتخابات با گذشت دو ساعت از اولین زمان تمدید رأی گیری

حضور گسترده مردم بهاباد در انتخابات با گذشت دو ساعت از اولین زمان تمدید رأی گیریبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ با گذشت دو ساعت از اولین زمان تمدید رأی گیری، هنوز حضور گسترده مردم بهاباد در پای صندوق های رأی ادامه دارد.

لازم به ذکر است برای بار دوم زمان اخذ رأی از ساعت 20 تا 21 تمدید گردید.

پیش از این زمان اخذ رأی از ساعت 18 تا 20 تمدید شده بود.