حضور پرشور مردم شهرستان بهاباد در انتخابات96 به روایت تصویر(2)

حضور پرشور مردم شهرستان بهاباد در انتخابات96 به روایت تصویر(2)