حضور بازرگانان روسی در شهرستان بهاباد

حضور بازرگانان روسی در شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ پیرو دعوت و پیگیری انجام شده، تعدادی از بازرگانان روسی صبح امروز هشتم خرداد 98 به منظور بررسی فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان بهاباد به این شهرستان سفر  و در زمینه کشت محصولات کشاورزی و با فرماندار بهاباد دیدار نمودند.

در این دیدار معاونین فرماندار، رؤسای ادارات جهادکشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان حضور داشتند.

اخبار تکمیلی در خصوص نتایج سفر متعاقباً ارسال می گردد.