جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در روستاهای بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در روستاهای بهاباد مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در جلسه ای که صبح امروز چهارشنبه 24 مرداد97 به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهاباد و با حضور بخشدار مرکزی و مسئولین مربوطه، در محل فرمانداری برگزار شد وضعیت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در روستاهای بهاباد مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع، مقرر شد کارشناسی لازم جهت تعیین مکان جدید دفع بهداشتی زباله انجام شود و در جلسه بعدی تصمیمات نهایی اتخاذ گردد.