جلوه هایی از شکوه حضور حماسی مردم بهاباد در انتخابات دوم اسفند

جلوه هایی از شکوه حضور حماسی مردم بهاباد در انتخابات دوم اسفندمردم شهرستان بهاباد امروز جلوه هایی از حضور و شعور حماسی را در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم زدند.