جلسه کمیسیون حفاری های شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه کمیسیون حفاری های شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه کمیسیون حفاری های شهرستان بهاباد صبح امروز با حضور فرماندار بهاباد و مسئولین ادارات مرتبط به منظور رفع مشکلات کانال های حفر شده شبکه شهری گاز بهاباد و ارائه راهکارها و پیشنهادات در این خصوص برگزار شد.

در این جلسه بر نصب علائم هشدار دهنده برای جلوگیری از بروز خطرات جانی و مالی برای مردم، ترمیم اصولی کانال های حفر شده و هماهنگی بیشتر بین ادارات برای تسریع در کار مورد تأکید قرار گرفت.