جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهاباد برگزار شد

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهاباد به منظور بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات شهرستان در سال 93 با حضور فرماندار، بخشداران مرکزی و آسفیچ و مسئولین ادارات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه بر تکمیل پروژه های نیمه تمام و اولویت دار تأکید نمود و از مسئولان و مدیران دستگاه ها خواست در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان گام های جدی و اساسی بردارند.

"عباس اقبال" همچنین بر پیگیری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان جهت جذب اعتبارات دستگاه مربوطه خود تأکید نمود.

در ادامه جلسه لیست توزیع پیشنهادی اعتبارات تملک دارایی شهرستان و پروژه های دستگاههای اجرایی در سال 93 بررسی و هر یک از مسئولین ادارات توضیحات خود را در این زمینه اعلام نمودند.

شایان ذکر است اعتبارات تملک دارایی شهرستان در سال 93 مبلغ 39 میلیارد ریال و اعتبارات ماده 180 شهرستان 25 میلیارد ریال بوده است.